Bäst hundförsäkring

 • Löpande uppdatering av försäkringsvillkor
 • Återkommande sammanställning & mätning av priser

Senaste uppdatering: juni 2024

Hitta bäst hundförsäkring

Lassie

 • Förebyggande poängsystem som ger rabatt på försäkringen
 • Billigast med rabatt
 • Populärast försäkring just nu
Popularitet: 97% Betyg villkor: 8 av 10
Maxersättning: 160000 kr
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: 0 kr till 3500 kr fast. 15 till 25 % rörlig.
Självriskperiod: 365 dagar

Agria

 • En av sveriges populäraste hundförsäkringar
 • Rådgivning dygnet runt till kunder
Popularitet: 48% Betyg villkor: 8 av 10
Maxersättning: 150000 kr
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1500 kr till 3400 kr fast. 15 till 25 % rörlig.
Självriskperiod: 135 dagar
Kundnöjdhet: 72.6 % (SKI)*

Hedvig

 • Spara pengar på din försäkring
Betyg villkor: 8 av 10
Maxersättning: 160000 kr
Karenstid: 180 dagar
Självrisk: 0 kr till 2500 kr fast. 25 % rörlig.
Självriskperiod: 365 dagar

ICA Försäkring

 • ICA-bonuspäng för hela månadskostnaden
 • Fria digitala veterinärbesök
 • Ingen karenstid
Popularitet: 84% Betyg villkor: 8 av 10
Maxersättning: 150000 kr
Karenstid: 15 dagar
Självrisk: 1500 kr till 3500 kr fast. 15 till 25 % rörlig.
Självriskperiod: 130 dagar

Petson

 • Prisvärda djurförsäkringar
Betyg villkor: 8 av 10
Maxersättning: 175000 kr
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 900 kr till 4900 kr fast. 15 till 25 % rörlig.
Självriskperiod: 120 dagar
Bäst hundförsäkring för din hund

Hur väljer man bäst hundförsäkring?

När du ska hitta den hundförsäkring som är bäst för dig är det främst två faktorer som är avgörande: Den första faktorn (1) är hur omfattande försäkringen ska vara med att ersätta dig för olika typer av scenarion som kan uppstå om din hund skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Beroende på vilket försäkringsbolag du väljer skiljer sig hundförsäkringen åt vad du får ersättning för och det gäller i synnerhet områden som är utöver operationer, mer om det i nästa sektion om bäst villkor.

Den andra faktorn (2) om du hellre vill betala en högre summa i månaden istället för ett större enskilt belopp vid veterinärbesök. En dyrare hundförsäkring innebär i regel att du betalar mer i månaden för att inte behöva betala en jätteräkning vid komplicerade operationer eller långa behandlingar t.ex. cancer.

På den här sidan kommer vi att redogöra hur omfattande hundförsäkringen är hos olika försäkringsbolag och vilket försäkringsbolag som har fått bäst i olika tester sett till sina villkor.

Bäst (mest omfattande) villkor för din försäkring

För att hitta den försäkring som är bäst för dig är det viktigt att du tar ställning till hur omfattande du vill att din försäkring ska vara. Somliga försäkringsbolag ersätter inte vissa typer av skador eller sjukdomar, som andra försäkringsbolag gör – vilket innebär att du i värsta fall får en dyr oväntad räkning från veterinären som du hade undvikit om du valt en hundförsäkring från ett annat bolag.

Ersättning för medicin ingår inte alltid i en hundförsäkring, utan skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Hos somliga försäkringsbolag får du endast ersättning för den medicin som används i samband med ett veterinärbesök, medan hos andra kan du få ersättning för de mediciner som behövs efter en ställd diagnos. Det är i regel bara bland de dyrare försäkringsalternativen hos olika försäkringsbolag som medicin ingår.

Gällande kastrering och sterilisering ingår det inte hos alla försäkringsbolag, och bland dem som det ingår hos, får du i regel bara ersättning om det sker under särskilda omständigheter. Hos de försäkringsbolag som vi har undersökt får du bara ersättning för kastrering eller sterilisering om det har skett i samband vid en akut komplikation eller om kastreringen behövs i samband med andra operationer.

Rehabilitering ersätts hos ungefär hälften av de försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkringar, men då bara hos de mer omfattande försäkringsalternativen. De försäkringsbolag som erbjuder någon form av rehabilitering är Agria (hundras extra), Dina, Folksam (Mellan och Stor), Ica försärking, If (Stor och Stor+), Lassie (mellan och stor), Manypets (standard och premium), Trygghansa (dubbel och trippel) och Sveland (vid paketet Maximal).

De flesta försäkringsbolag erbjuder skydd mot dolda fel, men villkoren för att få ersättning skiljer sig mellan olika bolag. I regel måste du ha tecknat din försäkring medan din hund varit valp (exakt gräns för när du måste ha tecknat försäkringen skiljer sig från innan valpen har hunnit bli 87 dagar gammal till 120). Hos Manypets räcker det med att hunden undersökt av veterinär innan den blivit fyra månader gammal.

Hundförsäkring som är bäst i test

Bäst i test

Sammanfattnings så är de försäkringar som har de mest omfattande (täckande) försäkringarna de från Manypets (premium) och Lassie (stor) – och därmed bäst i test. Om du vill ha en försäkring som har högst ersättning och ersätter flest typer av sjukdoms- och olycksfall är dessa ditt bästa val.

Manypets premium ersätter upp till 140 000 kr i veterinärvårdskostnader och upp till 70 000 kr i livförsäkring (beroende på hundens marknadsvärde) som valbart tillägg. Med Manypets premium får du ersättning för medicin som har ordinerats av en veterinär, du får också ersättning för MR-, CT-undersökningar, skintigrafi och stål- samt cellgiftsbehandling. I Manypets premium ingår också viss ersättning för rehabilitering och dolda fel om hunden undersökt av en veterinär innan den hunnit bli fyra månader.

Lassie stor ersätter veterinärvårdskostnader upp till 150 000 kr och upp till 30 000 kr i livförsäkring (beroende marknadsvärdet av din hund) som valbart tillägg. När du tecknar Lassie stor får du ersättning för receptbelagd medicin, MR- och CT-undersökningar samt skintigrafi. Du får också rehabiliteringskostnader ersatta med upp till 12 000 kr per försäkringsår samt har en dolda fel-försäkring om du tecknat din försäkring innan valpen blivit 120 dagar gammal.

Är den mest omfattande hundförsäkringen alltid bäst?

Så då är det bara att välja den försäkring som har mest omfattade täckning så får man den bästa försäkringen? Generellt innebär en mer omfattande försäkring att du måste betala en högre månadskostnad. Den försäkring som är bäst för dig beror därmed på om du är beredd att betala mer i månaden för att slippa behöva betala en större engångssumma om du har otur och en sjukdom eller olycka som leder till en dyr veterinärkostnad.

Mest omfattande hundförsäkring är bäst om du vill försäkra dig om att du alltid har största möjliga skydd för din hund.