Jämför hundförsäkring

  • Jämför 41 försäkringar till din hund baserat på villkor och pris.
  • Löpande uppdatering av försäkringsvillkor
  • Återkommande sammanställning & mätning av priser

Senaste uppdatering: juli 2024

Lekfull hund

Att välja hundförsäkring

När du väljer hundförsäkring bör du först och välja utifrån hur omfattande skydd du behöver och hur mycket du har råd att betala om olyckan skulle vara framme. Veterinärkostnader kan bli mycket höga om din hund skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Även en liten skada eller sjukdom kan leda till stora kostnader.

Välj därför en hundförsäkring utifrån dina behov, om du föredrar att inte behöva betala så mycket pengar på en gång kan en försäkring med lägre självrisk och högre månadskostnad vara ett bra alternativ. Om du inte har några problem med att betala en större självrisk om något skulle hända din hund, kan en försäkring med lägre månadskostnad vara ett bättre alternativ.

Stor hund

Vanliga frågor

Här nedan hittar du vanliga frågor om hundförsäkringar.

Det finns många försäkringsbolag som erbjuder bra hundförsäkringar men det är viktigt att komma ihåg att den bästa hundförsäkringen är den försäkring som fyller dina behov bäst. Det kan exempelvis vara försäkringsbolaget som erbjuder högst ersättning, lägst självrisk eller billigast pris. Försäkringsbolaget som erbjuder högst ersättning kan passa dig som vill vara säker på att försäkringen kommer täcka de mest omfattande operationerna och sällsynta sjukdomarna. Försäkringsbolaget som erbjuder lägst självrisk kan passa dig som exempelvis inte vill riskera en större månadsutgift om det skulle hända något. Det kan också vara försäkringsbolaget som erbjuder billigast pris och kan passa dig som vill ha ett skydd som inte behöver vara heltäckande för de mest ovanliga eller kostsamma åkommorna.

En hundförsäkring består av en veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring och tilläggsförsäkringar. Veterinärvårdsförsäkringen ger ersättning för veterinärvård efter olycka eller vid sjukdom och fungerar som själva grunden i försäkringen. Livförsäkringen ger ersättning om hunden skulle avlida innan en viss ålder. Livförsäkringen ingår i vissa försäkringsbolag men finns som tilläggsförsäkring i andra bolag. Med tilläggsförsäkringar kan du få ersättning för flera tillfällen. Vanliga tilläggsförsäkringar är livförsäkring (om det inte redan ingår) rehabilitering, reseförsäkring och kostnader för medicin. Villkoren mellan olika hundförsäkringar varierar beroende på försäkringsbolag och det är därför viktigt att läsa igenom och jämföra olika försäkringar.

Ja, Svedea hundförsäkring är idag det enda försäkringsbolaget som inte tillämpar karenstid i sin hundförsäkring. Det finns dock möjlighet att undvika karenstiden oavsett vilket försäkringsbolag du har din hund försäkrad och det finns då vissa kriterier som måste uppfyllas. Kriterierna varierar mellan de olika försäkringsbolagen och det är därför viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren.

De försäkringsbolag som erbjuder ersättning för tandvård är bland annat Moderna försäkringar, Agria, ICA försäkringar, Dina, Folksam och Svedea. De flesta försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkring täcker tandvård men bara till viss del. Vad exakt som ingår i tandvårdsförsäkringen varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Det är därför viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren.

Många försäkringsbolag ger ersättning för kejsarsnitt. Moderna försäkringar, Agria, ICA försäkringar, Svedea och Folksam är exempel på försäkringsbolag som ersätter kostnader för kejsarsnitt, men de ger ersättning under vissa förutsättningar. Förutsättningarna varierar mellan försäkringsbolagen och handlar exempelvis om hundens ras, ålder, och om hunden varit förlöst med kejsarsnitt tidigare.

Ja, i vissa fall täcker en hundförsäkring kastrering. Kostnader för kastrering ersätts dock bara om kastreringen har medicinska orsaker. Orsakerna kan variera något mellan försäkringsbolagen.

Det kan vara svårt att hitta en hundförsäkring som täcker precis allt då även det starkaste skyddet innehåller begränsningar och undantag. Däremot kan du hitta en hundförsäkring som täcker det mesta av kostnaderna. En hundförsäkring består oftast av veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring och tilläggsförsäkring och det är genom tilläggsförsäkringarna som du kan öka omfattningen av din hundförsäkring.