Guider
30 saker som är giftiga för hundar

30 saker som är giftiga för hundar

Alba Montheli
2 april 2024

Hundars och människors ämnesomsättning skiljer sig åt och tyvärr finns det mycket som kan vara giftigt för våra fyrbenta vänner. En del saker kan vara direkt livshotande, exempelvis druvor och choklad, medan annat blir skadligt om hunden får i sig stora mängder. Hur din hund påverkas är självfallet individ- och storleksberoende, men tänk på att om du misstänker att din hund har blivit förgiftad bör du kontakta en veterinär direkt. Nedan listar vi vad som kan vara giftigt för hundar.

Giftiga saker för hundar  Information  Symptom
Alger  Blågröna alger innehåller algtoxiner som är giftigt för hundar. Om din hund badar eller dricker vatten ur en sjö eller ett vattendrag under algblomning kan den därför drabbas av en förgiftning. Om din hund blir förgiftad eller inte beror på hur höga halter av algtoxiner det finns i vattnet samt på hur mycket din hund druckit av  vattnet/hur eller hur länge den badat. Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp,  förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, lungpåverkan, invärtes  blödningar. Kan i värsta fall även leda till dödsfall.
Alkohol  Hundar är mycket  känsligare än människor när det kommer till hur de  påverkas av alkohol. Det kan också vara svårt för hundens kropp att bryta ner alkoholen vilket gör att det finns en risk för att den drabbas av  alkoholförgiftning. Ostadighet, vinglighet,  alkoholförgiftning.
Avokado  Avokado innehåller persin som kan påverka din hunds hjärta och mjölkkörtlar.  Hunden måste dock äta stora mängder för att vara i fara. Diarré.
Bakpulver  Bakpulver innehåller  natriumbikarbonat som bland annat kan orsaka muskelkramp och hjärtsvikt hos hundar. Muskelkramp, hjärtsvikt och förhöjda nivåer av  elektrolyter i hundens blod.
Broccoli (rå)  Rå broccoli kan vara  skadligt i för stora mängder för vissa hundar då de  innehåller isotiocynater som kan irritera tarmen. Irriterad tarm.
Choklad  Choklad innehåller  teobromin och koffein som är giftigt för hundar. Hur stor mängd choklad din hund kan äta innan det blir farligt är individuellt och beror på hundens storlek och vikt. Kräkningar, buksmärta, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad  salivutsöndring,  hjärtklappning m.m. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Citrusfrukter  Citrusfrukter kan i alltför stora mängder störa  produktionen av magsaft hos hundar, vilket kan leda till illamående, kräkningar och andningsbesvär. Illamående, kräkningar och andningsbesvär.
Deg  Din hund bör inte få i sig deg då det kan jäsa i  magen. När degen jäser bildas alkohol vilket kan bli mycket obehagligt för din hund. Ostadighet, vinglighet m.m.
Ekollon  Ekollon innehåller tannin som kan vara direkt dödligt för hundar. Trötthet, minskad/ingen aptit, feber, förstoppning, tjärliknande diarré,  njurskada, leverskada med mera. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Glykol  Glykol, även i mycket liten mängd, är extremt farligt för hundar. Spolarvätska och kylarvätska är exempel på vätskor som innehåller  glykol. Ökad törst, ökad urinering, vinglighet, nedsatt  njurfunktion m.m. Kan i  värsta fall även leda till  dödsfall.
Grönmögelost  Grönmögelost innehåller roquefortin, en giftig  mögelsvamp, som kan ge nervtoxiska effekter hos din hund. Kräkningar, diarré,  rörelsestörningar,  skakningar och kramper.
Kaffe  Kaffe innehåller koffein som kan vara farligt för din hund beroende på hur mycket den får i sig. För en liten hund kan en kopp kaffe bli farligt. Hjärtklappning. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Kakao  Kakao innehåller teobromin som är giftigt för hundar. Hur mycket kakao som blir farligt för din hund är  individuellt och beroende på hundens storlek och vikt. Kräkningar, buksmärtor, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad  salivutsöndring,  hjärtklappning m.m. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Lök  Lök innehåller allicin som är giftigt för hundar. Allicin finns både i rå och tillagad lök och kan orsaka kraftig blodbrist. Hur mycket lök din hund behöver äta för att det ska vara farligt beror på hundens storlek. Diarré, kräkningar, kramper, minskad aptit,  andningsbesvär, bleka  slemhinnor, buksmärtor m.m. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Majskolvar  Majskorn i sig är bra mat och ingår ofta i hundmat. Kolven som majskornen sitter på kan dock vara  direkt farlig för hunden. Stora och vassa bitar av kolven kan fastna i magen och ställa till stora problem i tarmsystemet. Kräkningar, dålig aptit,  buksmärtor. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Nötter  Alla former av saltade nötter kan leda till saltförgiftning hos din hund.  Macadamianötter anses vara extra giftiga för hundar. Minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, nedsatt leverfunktion, diarré,  magproblem, vinglighet, slöhet, förlamning m.m. Kan i värsta fall leda till dödsfall.
Paddor  Paddor har körtlar under huden som utsöndrar ett gift som hundar är känsliga för. Din hund kan bli därför  förgiftad av att slicka eller tugga på en padda.  Förgiftningen är obehaglig, men oftast ofarlig för  hunden. Ökad salivutsöndring,  minskade pupiller m.m.
Potatis (rå)  Rå potatis innehåller ett ämne som heter solanin vilket hundar är känsliga mot. Att ge hunden kokt  potatis då och då är dock ingen fara. Kräkningar, diarré, yrsel, kramper.
Rabarber  Rabarber innehåller ämnen som irriterar och hämmar bildandet av röda  blodkroppar. Rabarber  innehåller även oxalsyra som förhindrar upptag av kalcium och kan vara dödligt för din hund i höga doser. Magont, illamående,  kräkningar, diarré,  njurpåverkan. Kan i värsta fall även leda till dödsfall.
Russin och druvor  Om din hund får i sig russin eller vindruvor kan den drabbas av akut njursvikt. Hur stort intag av  druvor/russin som blir giftigt beror på hundens storlek. Minsta mängd som orsakat förgiftning hos en hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i  kroppsvikt eller 2,4g  russin/kg kroppsvikt. Kräkning, diarré, buksmärta, ataxi (vinglighet), svaghet. Kan i värsta fall även leda till dödsfall.
Råttgift  Om din hund får i sig råttgift kan det leda till inre  blödningar eftersom råttgift innehåller ämnen som  försämrar blodets förmåga att koagulera. Blödningar ur nos, munhåla och svalg. Blåmärken, inre blödningar, blod i avföring m.m. Kan i värsta fall även leda till dödsfall.
Saffran  Saffran kan ge milda  förgiftningssymptom hos hundar. Din hund utsätts för störst skada om den får i sig ren saffran direkt ur en  förpackning. Saffran i  exempelvis en bulle brukar inte orsaka några större besvär. Magbesvär.
Salt  En hund som fått i sig för mycket salt kan drabbas av saltförgifning. Diarré, kräkningar, seghet, stelhet, kramper m.m.
Snigelmedel  Snigelmedel, och andra former av  bekämpningsmedel, är  farligt för hundar och kan bland annat leda till feber och kramp. Ökad salivutsöndring,  kramp, feber, styvhet i  kroppen, små pupiller m.m.
Sockerfritt godis  Sockerfritt godis innehåller xylitol som är farligt för  hundar. Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, kramper, i värsta fall  dödsfall.
Svamp  Vissa svampsorter är giftiga, och i vissa fall direkt  dödliga, för hundar. Kräkningar, diarré,  skakningar m.m.
Tandkräm  Tandkräm innehåller xylitol som är farligt för hundar. Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, kramper.
Tuggummi  Tuggummi innehåller xylitol som är farligt för hundar. Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, kramper.
Värktabletter  I vissa fall kan hundar få värktabletter på  rekommendation av en veterinär. Värktabletter  ämnade för människor, ex alvedon, skall aldrig ges till en hund då doseringen skiljer sig kraftigt. Vid  överdos av paracetamol kan din hund bli förgiftas. Leverskador, försämrad syretransport i blodet m.m..
Växter  Det finns många olika  sorters växter som kan vara farliga för din hund. Om din hund fått i sig en växt och du är är osäker på om den är giftig eller ej bör du  kontakta en veterinär. Olika symptom beroende på vilken växt.