Nyheter

Forskning visar på fördelar med att ha en hund som barn
Nyheter

Forskning visar på fördelar med att ha en hund som barn

De flesta barn älskar hundar, men visste du att det även kan gynna ett barns fysiska och psykiska utveckling att växa upp tillsammans med en hund? En hund bidrar även till att utveckla många värdefulla egenskaper hos barnet så som [...]

Alba Montheli
23 februari 2023
Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta
Nyheter

Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta

Tillgivenhet från hundar kan ha en positiv inverkan på en mängd sjukdomar. Resultat från en ny studie visar att 10 minuter tillsammans med en terapihund kan minska smärtnivåerna hos sjukhuspatienter. Hundälskare är säkerligen inte det minsta förvånade, men nedan kan [...]

Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord
Nyheter

Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord

Hundar fyller många roller i människans liv, oavsett om de är uppskattade familjemedlemmar eller tränade arbetare. Deras förmåga att svara på mänskliga ickeverbala och verbala signaler är central oavsett sammanhang. Men hur smarta är egentligen hundar? I den här artikeln [...]