Guider
Att ge ben till hundar - det här ska du tänka på

Att ge ben till hundar - det här ska du tänka på

Alba Montheli
23 augusti 2021

Att tugga på ben kan medföra såväl hälsofördelar som risker för hundar. För att kunna
avgöra vilka typer av ben som är lämpliga för din hund behöver du känna till för- och
nackdelar med olika typer av ben.

Ben kan ges som belöning, de roar din kompis och de håller din hund sysselsatt
samtidigt som de kan vara en bra källa till mineraler och andra näringsämnen. Benen
kan även hjälpa till att stilla din hunds aptit, förhindra uppbyggnad av plack på tänder
och bidra till ett friskare tandkött. Men, hundben kan även innebära en del risker för
hundar och det är därför viktigt att du är medveten om vilka ben du bör undvika.

Det första du bör tänka på är att du aldrig ska ge din hund kokta ben. Kokningen gör att
benen blir spröda och lättare bryts i vassa delar som kan orsaka smärta och skada för
din hunds tarmar. De flesta råa ben är däremot ätbara för hundar. Tänk dock på att det
finns en risk för bakteriell kontaminering om du inte hanterar dem rätt. Om du är osäker
på hur du ska hantera råa ben kan du rådfråga din veterinär.

De flesta veterinärer är överens om att du bör undvika att ge din hund fläskben medan
det går bra att ge din hund ben från älg , lamm och nöt. Undvik dock kotlettben, oavsett
vilket djur benet kommer ifrån, då styckdelarna innehåller hårda benbitar som kan vara
svåra att bryta ner för din hund.

Om din hund har känslig mage bör du vara restriktiv med att ge alla typer av köttben. För
mycket ben kan nämligen orsaka svåra smärtor och förstoppning. Om du är osäker på
hur din hund kommer att reagera kan det vara en bra idé att börja med ett lite mindre
ben. Tänk dock på att aldrig mata din hund med ben som kan sväljas hela då det kan
orsaka kvävning. En bra utgångspunkt är att tänka att benet alltid ska vara längre än
hundens nos vilket gör det omöjligt för hunden att svälja benet helt.

Som hundägare är det även bra att vara medveten om att ben med märg innehåller
mycket fett. Om din hund behöver en fettsnål diet kan det därför vara bättre att inte ge
din hund märgfyllda ben, alternativt att du anpassar din hunds diet och minskar på
maten. Ben med märg kan även orsaka uppblåst mage eller diarré hos vissa hundar.

Om du väljer att ge din hund ett hundben är det viktigt att du alltid övervakar din hund då
det alltid finns risk för att hunden sätter i halsen om den sväljer utan att tugga ordentligt.
Det är även en bra idé att alltid ge din hund benet efter en måltid då en mindre hungrig
hund är mindre benägen att tugga och svälja ett ben för snabbt.
Huruvida hälsofördelarna uppväger riskerna med att ge din hund köttben tycks många
veterinärer vara oeniga om och i slutändan är valet ditt.