Kunskapsbanken
Lagar och regler som du som hundägare måste ha koll på

Lagar och regler som du som hundägare måste ha koll på

Alba Montheli
8 november 2021

Som hundägare har du ett stort ansvar, både gentemot din hund och samhället. Dina skyldigheter som hundägare styrs bland annat av djurskyddslagen samt av lagen om tillsyn över hundar. Nedan kan du läsa mer om dina skyldigheter gentemot din hund samt vad som gäller angående lösa hundar och koppeltvång. Vi redogör även för vad som gäller om en hund biter en människa.

Vad är en hundägares skyldigheter gentemot hunden?

Som hundägare har du skyldigheter gentemot din hund i enlighet med djurskyddslagen (2018:1192). Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas och i Sverige omfattas alla djur som föds upp av människor av lagen. Enligt 1§ syftar djurskyddslagen till att säkerställa ett gott djurskydd, att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Som hundägare innebär det bland annat att du är ansvarig för att din hund behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Din hund ska dessutom hållas och skötas i en god djurmiljö. Det är ditt ansvar att ha tillräcklig kompetens för att tillgodose din hunds behov och att din hund ges tillräcklig tillsyn. Din hund ska också få tillräckligt med vatten och mat av god kvalité.

Vad gäller angående lösa hundar och koppeltvång?

Dina skyldigheter som hundägare styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1159). I lagen står det inte uttalat att hundar måste vara kopplade. Som hundägare är det dock ditt ansvar att din hund inte orsakar skada eller olägenhet för andra djur eller människor. Även om du anser att du har kontroll över din hund när den går lös så kan det hända oväntade saker. Det är du som hundägare som blir ersättningsskyldig för skador som din hund orsakat, även om du själv inte vållat skadan. Att hålla din hund kopplad är således det lättaste sättet för dig att uppfylla lagen krav på att hunden inte orsakar någon skada. Vidare bör du vara medveten om att många kommuner har lokala ordningsföreskrifter som anger att hundar ska hållas kopplade på allmän plats. Du hittar ordningsföreskriften på din kommuns hemsida.

Vad gäller om en hund biter en människa?

Som tidigare nämnts är det du som hundägare som ansvarar för att din hund inte orsakar skada eller olägenhet för andra djur eller människor. Exempel på skada kan vara hundbett. Om din hund skulle bita en annan människa är det således du som står ansvarig, och ersättningsskyldig, något som inte är ovanligt. Länsstyrelsen exempelvis tar emot mellan 50 och 100 anmälningar i månaden om lösa hundar som bitit eller på annat sätt angripit människor eller andra djur i Stockholms län.