Nyheter
Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta

Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta

Alba Montheli
25 mars 2022

Tillgivenhet från hundar kan ha en positiv inverkan på en mängd sjukdomar. Resultat från en ny studie visar att 10 minuter tillsammans med en terapihund kan minska smärtnivåerna hos sjukhuspatienter. Hundälskare är säkerligen inte det minsta förvånade, men nedan kan du som vill bli övertygad läsa mer om resultatet.

Forskningsstudien Outcomes of a controlled trial with visiting therapy dog teams on pain in adults in an emergency department, publicerad i tidskriften PLOS ONE visade intressanta resultat. I studien blev 198 patienter, som inkommit till en akutmottagning, instruerade att rapportera sin smärtnivå på en skala från 1 till 10, där 10 var den högsta smärtnivån. 97 deltagare ingick i terapigruppen och 101 personer i kontrollgruppen. Individerna i kontrollgruppen deltog i ett 10 minuter långt besök på en akutmottagning medan deltagarna i den andra gruppen fick 10 minuter tillsammans med en terapihund på mottagningen. Varje patients smärta, ångestnivå, upplevelse av depression och välbefinnande mättes med hjälp av en etablerad skala före, omedelbart efter och 20 minuter efter varje besök. Även blodtryck och hjärtfrekvens registrerades i samband med mätningarna.

Resultatet visade tydligt att de som fick spendera tid tillsammans med en hund mådde bättre än de som inte gjort det. 48 procent av patienterna som besökte en terapihund på akutmottagningen upplevde minskad ångest, 43 procent upplevde minskad smärta, 46 procent upplevde svagare symptom för depression och 41 procent rapporterade ett förbättrat välbefinnande. Det fanns inga skillnader i puls eller blodtryck efter besöket.

Colleen Dell forskningsordförande i One Health and Wellness, hoppas att forskningen kring terapihundars påverkan på vår hälsa innebär att vi kan sluta fråga oss om terapihundar är användbara i ett medicinskt sammanhang, och istället börja fokusera på hur de hjälper oss och hur vi bättre kan integrera dem med hälsovårdsteam. Michelle Gagnon, biträdande professor i psykologi och hälsostudier vid University of Saskatchewan understryker att smärta kan ses som både en fysisk och social upplevelse. Att känna stöd från en hund kan därmed ha en positiv inverkan på hur vi upplever smärta och kan få oss att må bättre generellt