Nyheter
Forskning visar på fördelar med att ha en hund som barn

Forskning visar på fördelar med att ha en hund som barn

Alba Montheli
23 februari 2023

De flesta barn älskar hundar, men visste du att det även kan gynna ett barns fysiska och psykiska utveckling att växa upp tillsammans med en hund? En hund bidrar även till att utveckla många värdefulla egenskaper hos barnet så som ansvar, tillit, medkänsla, respekt och tålamod. Nedan redogör vi för några av många fördelar som finns med att växa upp i ett hem med en hund.

Bättre hälsa

Forskning visar att barn som bor i ett hem med en hund mer sällan drabbas av luftvägsinfektioner och öroninfektioner samt att de inte är i behov av antibiotika lika ofta som barn som inte växt upp tillsammans med en hund. Times-artikeln “Why Dogs and Cats Make Babies Healthier” indikerar att exponering för husdjur kan stärka barns immunsystem samt att det kan hindra utvecklingen av allergier. Exponeringen måste dock ske mycket tidigt i barnets liv.

Vidare visar en finsk studie publicerad i Pediatrics att barn som växer upp med husdjur, särskilt hundar, är mindre benägna att utveckla förkylning och andra luftvägsinfektioner när de är småbarn. Studien följde 397 barn från innan de föddes tills dess att de fyllde 1 och resultatet visade att barn som i tidig ålder hade nära kontakt med en hund eller katt var betydligt friskare än barn utan husdjur. Barn med husdjur hemma hade 30 procent mindre risk att uppleva hosta, öroninfektioner och symtom som exempelvis rinnande näsa, täppa och nysningar samt 44 procent mindre risk att utveckla en öroninfektion.

Högre social kompetens och bättre känsla för empati

En hund kan även bidra till att utveckla många värdefulla egenskaper hos ett barn. Resultatet i studien “Differential Effects of Pet Presence and Pet-Bonding on Young Children” visar exempelvis att det finns ett samband mellan högre social kompetens och en bättre känsla för empati hos barn som har husdjur. Genom att ta hand om en hund kan barn i tidig ålder lära sig att ta ansvar samt att visa empati. Studien visar även att barn kan utveckla en högre självkänsla genom att ta hand om en hund. Barnet känner sig duktig när de exempelvis får hjälpa till att mata eller gå ut med hunden. Att ha en hund som barn har även visat sig kunna utveckla barnets tålamod.

Ett viktigt stöd

Att hunden är människans bästa vän har du säkert hört förut. Flera studier visar exempelvis att ett husdjur kan bidra till att barn känner ovillkorlig kärlek, vilket i sin tur kan bidra till ett barn som känner större trygghet. En studie i “The Role of Pets in Enhancing Human Well-being: Effects on Child development” visar även att många barn nämner sina husdjur när de får frågan om vem de skulle gå till med ett problem.

En mer aktiv livsstil

Att ha en hund som barn kan i hög grad bidra till en mer aktiv livsstil. Den amerikanska studien “Pet dogs and child physical activity: the role of child-dog attachment” visar exempelvis att barn som växer upp i en familj med en hund rör på sig mer än de som inte har en. Att ha en hund i hemmet kan dessutom få barnet att spendera mer tid utomhus, vilket har en mängd hälsofördelar.

Positiva effekter för barn med funktionsvariationer och för barn som ligger på sjukhus

I studien “Social Effects of a Dog’s Presence on Children with Disabilities” analyserades effekter av en hunds närvaro på sociala interaktioner mellan tre 5-9-åriga barn med funktionsvariationer och deras lärare. Samtliga deltagare visade en ökning av övergripande positiva initierade beteenden (verbala och icke-verbala) gentemot både läraren och hunden. Barnen visade också en övergripande minskning av negativa initierade beteenden. Dessutom visade observationsbetyg positiva generaliseringar av förbättrad social lyhördhet hos barnen.

Hundar har även visat sig ha en stödjande effekt på barn som ligger på sjukhus, det visar forskningsstudien “Play and Pets: The Physical and Emotional Impact of Child-Life and Pet Therapy on Hospitalized Children”. Husdjursterapiprogram blir allt vanligare som barn-terapiprogram och har visat sig ha positiv påverkan på barnets hjärtfrekvens, blodtryck och humör.