Nyheter
Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord

Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord

Alba Montheli
11 mars 2022

Hundar fyller många roller i människans liv, oavsett om de är uppskattade familjemedlemmar eller tränade arbetare. Deras förmåga att svara på mänskliga ickeverbala och verbala signaler är central oavsett sammanhang. Men hur smarta är egentligen hundar? I den här artikeln får du läsa om den senaste forskningen kring hundars intelligens.

Utifrån ett antal studier bedöms de mentala förmågorna hos en genomsnittlig hund vara i nivå med ett mänskligt barn runt 2 års ålder Önskan om att ta reda på mer om hundens kognitiva förmåga är inget nytt, redan på 1920-talet försökte forskare bedöma hundars förmåga att förstå mänskligt tal. En studie från 1928 dokumenterade förmågan hos den unga schäferhunden Fellow som skulle svara på verbala kommandon från sin ägare.

Fellow visade sig kunna känna igen 68 ord och fraser. På senare tid fann en studie från 2004 att Rico, en Border Collie, kunder identifiera och hämta över 200 föremål, såsom olika bollar och leksaker, när ägaren uttalade varje föremåls unika namn. Dessa studier visade alltså att hundar kan reagera konsekvent på talade ord och fraser, något som troligtvis inte är speciellt förvånande för dig som hundägare. Men, ett par kanadensiska forskare ville empiriskt undersöka i vilken utsträckning “vanliga” hundar svarade på olika ord. Fellow, Rico och de flesta andra hundar som varit inblandade i liknande studier var mycket vältränade och skolade hundar, vilket skulle kunnat påverka resultaten.

För att kvantifiera antalet ord som en hund kunde förstå använde forskarna i den vetenskapliga studien Responses to spoken words by domestic dogs: A new instrument for use with dog owners (2021) ett mätinstrument ramverk. Mätinstrumentet är mycket likt det verktyg som psykologer använder för att bedöma spädbarns förståelse och utveckling av tidigt språk vilket baseras på vårdnadshavarens rapport utifrån en checklista som kallas MacArthus-Bates Communicative Development Inventory.

Totalt 165 hundägare, med en mängd olika hundraser, tillfrågades om vilka ord och fraser som deras husdjur verkade förstå. Varje ägare fick dessutom frågor om sig själva, såsom erfarenhet av hundträning och sammansättningen i hushållet samt naturligtvis detaljerade frågor om sina hundar ( ras, ålder, kön, träningsbakgrund osv).

Resultatet i studien visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord. Ord som hundarna reagerade på omfattade tre olika kategorier: allmänna ord, verb (kommandon) och substantiv. De vanligaste orden som hundarna svarade på var deras eget namn samt kommandoliknande ord såsom “sitta”, “kom”, “ner”, “stanna”, “vänta”, “nej”, “ok” och “lämna den”.

Hundgrupp 9 som Fransk bulldog tillhör förstod flest ord i testet.

Många hundar visade sig också förstå substantiv som “godis”, “frukost”, “middag”, skräp”, “bajs”. Andra vanliga ord var saker att jaga som exempelvis “boll” eller “ekorre”. Hunden bedömdes känna till ordet om den tittade upp, gnällde, sprang, viftade på svansen eller utförde en begärd åtgärd. Det fanns naturligtvis även hundar som stack ut i studien, en hund rapporterades exempelvis svara på 215 ord, medan den minst lyhörda hunden enbart svarade på 15 ord.

De mest lyhörda raserna inkluderar Australian Shepherd, Border Collie, Schäfer, Bichin Frise, Cavalier King Charles Spaniel och Chihuahua. Raser som inte var riktigt lika lyhörda inkluderade hundar som Beagle och Whippet, Boxers och Cane Corso.

Källa:

Reeve et al. 2021, Responses to spoken words by domestic dogs: A new instrument for use with dog owners, Applied Animal Behaviour Science