Nyheter
Äldre som är hundägare åldras långsammare enligt ny forskning

Äldre som är hundägare åldras långsammare enligt ny forskning

Erik Thorsen
19 december 2023

Att vara hundägare på ålderns höst verkar ha hälsofördelar, i alla fall om man får tro forskare. I en studie publicerad i anrika Nature har man kunnat fastställa ett samband mellan ett mer långsamt åldrande och att ha en hund.

Forskare följde djurägare över 13 år för att se om deras husdjur hade en effekt på deras åldrande. I studien ingick 637 personer mellan 50 och 100 år gamla, där forskarna mätte varje deltagares kognitiva förmåga vart fjärde år. Resultatet visade att husdjursägare hade en långsammare kognitiv svikt än de som inte hade något husdjur, och det var framförallt de som var ute och gick promenader med sitt husdjur (i det här fallet en hund) som åldrades långsammast.

Hundar kan vara ett emotionellt stöd för äldre

Det finns många fördelar med att ha en hund som pensionär, t.ex. har tidigare forskning visat att hundar ofta kan vara ett emotionellt stöd. En hund kan många gånger vara en källa till ovillkorlig kärlek och acceptans samtidigt som den också ger ett sammanhang och ett syfte. I en studie har man kunnat se att pensionärer som är hundägare får mindre medicin mot sömnsvårigheter.  

Hundägande öppnar för ett större socialt nätverk

Som hundägare har man också möjlighet att ingå i fler sociala sammanhang eftersom man med sin hund kommer i kontakt med andra hundägare. Att ta sin hund på promenad gör ofta att man stöter på andra på sin tur, vilket öppnar för interaktion med andra människor. Hundägande ger därmed möjlighet att få ett rikare socialt liv, och detta kan i synnerhet gälla äldre som i övrigt kan ha ett begränsat socialt umgänge.

Att ha en hund innebär också att man måste ha rutiner i sitt liv, vilket kan leda till bättre struktur för de som inte har något jobb att gå till om dagarna. Rutiner i sig kan också leda till att man träffar andra med liknande rutiner, för att på så sätt etablera nya kontakter.

Husdjur på äldreboende ingen självklarhet

I Sverige har varje enskilt äldreboende egna regler för vad som gäller gällande husdjur. Enligt Socialstyrelsens regler för hundar i vård och omsorg är det olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgsverksamhet, t.ex. ett äldreboende. Detta innebär att äldreboenden kan komma att behöva anpassas om en brukare vill ta med sitt husdjur. Som brukare inom äldreomsorgen kan man därför behöva ge upp sitt husdjur – vilket kan bidra till sämre hälsa och en snabbare kognitiv svikt.

Äldre som har tillgång till husdjur har i flera studier visat sig vara bra för både hälsa och välmående. Att försöka införliva djurägarskap i äldres liv kan därför vara ett bra sätt för att främja både kortsiktigt och långsiktigt välbefinnande.

Källa

Friedmann et al (2023) Pet ownership and maintenance of cognitive function in community-residing older adults: evidence from the Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA). Nature.