Artiklar

Allt om vitaminer till hundar
Guider

Allt om vitaminer till hundar

Hundar behöver precis som vi människor en balanserad kost för att hålla sig friska och för att må bra. Men när behöver hundar extra vitaminer och finns det några risker med att ge kosttillskott till hundar? Det och mycket mer [...]

Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta
Nyheter

Forskning: hundar hjälper människor att känna mindre smärta

Tillgivenhet från hundar kan ha en positiv inverkan på en mängd sjukdomar. Resultat från en ny studie visar att 10 minuter tillsammans med en terapihund kan minska smärtnivåerna hos sjukhuspatienter. Hundälskare är säkerligen inte det minsta förvånade, men nedan kan [...]

Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord
Nyheter

Hur smarta är hundar? Ny forskning visar att hundar i genomsnitt förstår 89 ord

Hundar fyller många roller i människans liv, oavsett om de är uppskattade familjemedlemmar eller tränade arbetare. Deras förmåga att svara på mänskliga ickeverbala och verbala signaler är central oavsett sammanhang. Men hur smarta är egentligen hundar? I den här artikeln [...]

Lagar och regler som du som hundägare måste ha koll på
Kunskapsbanken

Lagar och regler som du som hundägare måste ha koll på

Som hundägare har du ett stort ansvar, både gentemot din hund och samhället. Dina skyldigheter som hundägare styrs bland annat av djurskyddslagen samt av lagen om tillsyn över hundar. Nedan kan du läsa mer om dina skyldigheter gentemot din hund [...]

Alba Montheli
8 november 2021
Att ge ben till hundar - det här ska du tänka på
Guider

Att ge ben till hundar - det här ska du tänka på

Att tugga på ben kan medföra såväl hälsofördelar som risker för hundar. För att kunnaavgöra vilka typer av ben som är lämpliga för din hund behöver du känna till för- ochnackdelar med olika typer av ben. Ben kan ges som belöning, [...]

Alba Montheli
23 augusti 2021
Hundförsäkring till en gammal hund
Guider

Hundförsäkring till en gammal hund

Din hund kommer med all sannolikhet att behöva besöka veterinären någon gång under livet och ett veterinärvårdsbesök kan bli mycket dyrt om du inte har tecknat en hundförsäkring. Många försäkringsbolag har en övre åldersgräns för nyteckning av hundförsäkring. För att [...]

Alba Montheli
27 januari 2021